Forskningen bag Personal Design Hypnosis

Harvard og Stanford er blandt verdens førende universiteter inden for forskning i fungerende hypnoseteknikker.

Harvard-forskning

"Hypnosis is a well-studied and legitimate form of adjunct treatment for conditions ranging from obesity and pain after surgery to anxiety and stress."

 - Professor Irving Kirsch, director of the Program in Placebo Studies at Harvard Medical School
Kilde: Time Magazine Is Hypnosis Real? Here's What Science Says


Psykologiprofessor fra Harvard og 2 neurologer fra Max Planck Instituttet i Tyskland beviste i 2019 at mentale teknikker, der er i stand til at simulere situationer, kan skabe en kontrolleret forandring af den magt disse situationer har over ens følelser.

Kilde: ScienceAlert Our Imagination Really Can Change Our Perceptions of Reality on a Neural Level
Primærkilde: Nature Communications (publiceret af Nature) Forming attitudes via neural activity supporting affective episodic simulations - Roland G. Benoit, Philipp C. Paulus & Daniel L. Schacter

Stanford-forskning

"Hypnosis can also be “very helpful” in treating stress, anxiety and PTSD, Spiegel says. Research has found hypnosis can even alter a person’s immune function in ways that offset stress and reduce susceptibility to viral infections."

- Dr. David Spiegel, Professor of psychiatry and behavioral sciences at Stanford University School of Medicine
Kilde: Time Magazine Is Hypnosis Real? Here's What Science Says

Hjerneskanninger viser at hypnoseteknikker virker

“I think we have pretty definitive evidence here that the brain is working differently when a person is in hypnosis."

"I see hypnosis as a kind of app you haven’t used on your cellphone,” he said. “It’s got all kinds of capacity that people are just figuring out how to use, but if you haven’t used it the phone doesn’t do that."

- Dr. David Spiegel, Professor of psychiatry and behavioral sciences at Stanford University School of Medicine
Kilde: New York Times Is Hypnosis All in Your Head? Brain Scans Suggest Otherwise

Stanford University Medical Center behandler med hypnoseteknikker

"Stanford University Medical Center is consistently ranked as one of the best hospitals in the United States and serves as a teaching hospital for the Stanford University School of Medicine." - Wikipedia

Stanfords universitetshospital har på baggrund af forskningen valgt at anvende hypnoseteknikker til bedre at behandle tilstande som angst, stress, fobier, smerte og endda fysiske lidelser såsom cancer.

Kilde: Stanford Health Care Conditions Treated With Hypnosis

Direktør for kræftforskningsfirma fortæller hvordan han på Stanford lærte hypnoseteknikker til at fremme personlige præstationer

Forfatter til Loonshots: How to Nurture the Crazy Ideas That Win Wars, Cure Diseases, and Transform Industries, en af 2019's bestsellers om teknologisk innovation og ledelse.

"SAFI BAHCALL received his BA summa cum laude in physics from Harvard and his PhD from Stanford. After working for three years as a consultant for McKinsey, he co-founded a biotechnology company developing new drugs for cancer. He led its IPO and served as its CEO for 13 years. In 2008, he was named Ernst & Young New England Biotechnology Entrepreneur of the Year. In 2011, he worked with President Obama's council of science advisors (PCAST) on the future of national research."

I dette Tim Ferriss-interview fortæller Safi Bahcall hvordan han lærte hypnose på Stanford University. Safi afliver en del af myterne omkring det og fortæller hvordan hypnose er fuldstændig reelt, og selv den beskedne undervisning han fik i det blev til en stor fordel i hans karriere og personlige liv. Han nævner bl. a. sin overraskelse med hvordan virkelighedens hypnoses slet ikke matchede hans fordomme, og hvordan universitetets hypnoseundervisning var blevet særligt populær blandt top-atleter, der havde behov for at præstere på elite-plan og være i stand til at holde fokus i afgørende situationer, når alt pres og ansvar hvilede på deres skuldre.

Anvendelse ved operationer

Operationer med hypnose som eneste bedøvelse har været kendt og anvendt af vestlige læger i over 150 år. Dette skal dog ikke tages som et bevis i sig selv, da evidens-baseret medicin og opgøret med overtro i lægevidenskaben er et langt nyligere fænomen end de fleste er klar over (ca. de seneste 30 år - særligt med stiftelsen af Cochrane Collaboration i 1993). Det efterfølgende metastudie viser at hypotiske teknikker selv efter indførslen af ordentlige evidenskrav har været solidt dokumenterede.

Et af de talrige eksempler er at tyske kirurger i 2017 brugte hypnose som eneste bedøvelse til en 6 timer lang hjerneoperation. Patienten var tilfreds, og lægerne berettede at hypnose lod dem undgå bivirkninger og give bedre resultater end hvis hjernen havde været kemisk påvirket mens operationen stod på.

Hypnosen blev udført af hjernekirurgen Dr. Richard, som er udlært i medicinsk hypnose ved Medical University of Vienna.

Metastudie af 144 studier om hypnoseteknikkers medicinske effekt

Dette metastudie gennemgår 144 studier af hypnoseteknikkers medicinske effekt. Resultatet er at der selv inden for mange fysiske lidelser kan dokumenteres at hypnose er i stand til at påvirke personer i en grad der empirisk kan vises at forbedre deres trivsel og helbred.

Kilde: Mayo Clinic, Hypnosis in Contemporary Medicine

Uddrag fra forskernes konklusion:

"The acceptance of hypnosis as a mode of treatment in medicine is increasing as a result of “careful, methodical, empirical work of many research pioneers."

"Nonetheless, skepticism may prevail and hypnosis may remain underused because of the tendency to doubt or fear the unknown. According to a recent study, health care providers changed their attitudes significantly and positively when presented with information about the use of hypnosis in medicine."

Så fordomme om hypnose er stadig udbredte, men evidensen er nu så omfattende, at et studie har vist at flertallet af de læger, der sætter sig videnskabeligt ind i emnet, får en positiv holdning til hypnoseteknikkerne.

Bemærk at når vi taler hypnosebehandling af fysiske lidelser er advarslerne i min video i toppen[TODO:link] særligt relevante: At hypnoseteknikker er effektive, betyder ikke at tilfældige hypnotisører kan udføre dem kompetent. Sørg især for at din behandler har respekt for medicinsk lægevidenskab og arbejder i samspil med den - hvis eksempelvis en hypnotisør fraråder vacciner eller anbefaler dig at udtrappe af psykofarmika uden vejledning fra en uddannet psykiater, bør du løbe for livet og finde en ny behandler.

Mere end placebo

Selvom placebo-respons kommer af rent mental påvirkning, har den vist sig så kraftig at vi er nødt til at holde alle sundhedsfaglige behandlinger op mod den.

De fleste hypnotisører vil mene at placebo-effekt, er udtryk for læger der udfører middelmådig hypnose ved et uheld, således at kompetent anvendelse af de mest effektive hypnoseteknikker kan duplikere og forbedre disse resultater.

Der er dog forskning som viser at hypnose er mere end blot placebo:

"Hypnosis does not act as a placebo (administering a pharmacologically inert substance). Studies using hypnosis for anesthesia indicate that pain relief from hypnosis is different from a placebo effect with evidence that the pain is not perceived rather than simply experienced with greater tolerance"

Kilde: Mayo Clinic, Hypnosis in Contemporary Medicine

Så hvor placebo-effekt ganske rigtigt giver højere tolerance mod smerte-stimuli eller ting der normalt ville forårsage allergiske reaktioner, målte forskerne at hypnose fungerede anderledes: I stedet for stadig at opleve problemet, men med højere tolerance, kunne de måle at de hypnotiske teknikker var i stand til helt at deaktivere smerten og de allergiske reaktioner.

Et mere dramatisk bevis findes i dette studie:

Kilde: Psychopharmacology, Naloxone fails to reverse hypnotic alleviation of chronic pain

Naloxon blokerer de receptorer der får opiater til at virke. Dette reducerer kraftigt den smertestillende effekt af både opiater og placebo-effekt. Men patienter, som i stedet havde fået deres kroniske smerter fjernet ved hypnose, oplevede ikke nogen målbar reduktion.

Få en gratis videoguide